Sıradışı Bir Politikacı Joseph Fouche

Joseph Fouche

Joseph Fouche, Fransa’da devrim sürecinde milletvekilliği ve I. Napolyon döneminde İç İşleri bakanı olarak görev yapmış olan, pragmatist, makyavelist ve oportünist kişiliği ile ön plana çıkmış hayli ilginç bir siyasi portre. Joseph Fouche, devlet adamı ve politikacı olarak görev yaptığı dönemdeki karar ve uygulamaları ile kurnaz, duygusuz, soğuk kanlı, acımasız, ikiyüzlü, çıkarcı, nankör, bencil, entrikacı gibi sıfatlar almış ve bu anlamda olumsuz yönleriyle ön plana çıkmış bir siyasi kişilik. Ancak tüm bu olumsuz karakter özelliklerinin yanında Joseph Fouche aynı zamanda çok zeki, kurnaz, iletişimden ve insan ilişkilerinden ve de psikolojiden iyi anlayan bir politikacı. Hemen hemen hiç bir zaafı olmayan Fouche içkiye ve kadınlara düşkün değildi, kumar oynamazdı ve açgözlü biri de değildi. Dehasının yanında Joseph Fouche’nin bu özellikleri onu güçlü bir politik figür ve alt edilemez bir siyasi rakip haline getirmiştir.

joseph fouche

 

 

 

 

 

 

Zengin bir aileden gelen Fouche 20 yaşında rahip okuluna yazılmış ve 10 yılı aşkın bir süre dini eğitim almıştır. Joseph Fouche’nin 32 yaşında milletvekili seçilip politikaya atılmadan önceki 10 senesi rahip okulunda geçmiştir. Fouche, sabırlı olmayı, iyi konuşmayı ve insan psikolojisini çözümlemeyi muhtemelen dini eğitim aldığı rahip okulunda öğrendi ve bu sayede gerçek bir politikacıya dönüştü.

Joseph Fouche’nin Kişiliği

Joseph Fouche, politik amaçları uğruna ahlaki olmayan adımlar atan, hedeflediği siyasi kariyer uğruna akla gelebilecek her türlü entrikayı çeviren, düşman gördüğü rakiplerine tuzaklar kuran, siyasi rakiplerinin kuyusunu kazan, istihbarat toplamaya meraklı, kendisinden daha yetkili konumda olan kişilerin gücünü kendi çıkarları için kullanan, rakip siyasi görüşteki kişilerle yakınlaşan ve ikili oynayan yeri geldiğinde savunduğu görüşlere ve kişilere ihanet eden bir politikacı.

Fransız Devrimi döneminde Fouche’nin en önemli siyasi rakibi olan ateşli devrimci ve ünlü jakoben Maximilian Robespierre, Fouche ile girdiği rekabet sonunda kaybetmiş ve bunun bedelini giyotinde idam edilerek ödemiştir. Robespierre’i idama götüren süreçte Fouche’nin çıkardığı ve yaydığı dedikoduların etkisi inkar edilemez. Bir dönem cumhuriyetçi olan Joseph Fouche daha sonra imparatorcu olmuş ardından imparatora da sırtını dönmüş bir politikacıdır.

Siyaset tarihinde makyavelizm ve pragmatizm gibi kavramlar bile Joseph Fouche’nin tarzını tanımlamak için yetersiz kalır. Aziz Nesin’in bir hikayesinde geçen Zübük karakteri dahi Joseph Fouche’nin yanında melek gibi kalır. Bu itibarla Joseph Fouche, siyaset biliminde ve siyaset tarihinde hep kötü örnek olarak gösterilmiş bir kişidir. Fouche’nin hayatını en detaylı şekilde araştırıp kitap haline getiren kişi ise Stefan Zweig’tir. Joseph Fouche’yi daha yakından tanımak isteyenler ve yaşadığı dönemde çevirdiği entrikaları ve yaptığı ihanetler ile Robespierre ile mücadelesini merak edenler “Bir Politikacının Portresi” adlı kitabı keyifle okuyabilirler.

Av. İlker Atamer