E-ticarete İlişkin Ayrıntılı Yasal Düzenlemelerin Olumsuz Etkisi

E-ticaret konusunda özellikle son 10 yılda çıkartılan yeni kanun ve yönetmelikler gereğinden fazla ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Bu yasal düzenlemeler genel olarak internet sitelerinin ve özelde e-ticaret içerikli sitelerin içeriğinden tasarımına kadar ayrıntılı düzenlemeler getirmekte ve sitelerin içerik sağlayıcısına ve yer sağlayıcısına çok sayıda yükümlülükler getirmektedir. İnternet sitelerinde hangi bilgilerin hangi sayfada bulunmasından tutun da, online alışveriş sırasında müşteriye okutulması gereken metinlerden, alışveriş adımlarının hangi sıraya göre yapılacağına kadar çok detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Son 10 yılda internetle ve e-ticaretle alakalı getirilen kanun ve yönetmeliklerin başlıcalarına bakacak olursak:

  • 2007 yılında yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
  • 2007 yılında yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • 2015 yılında yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
  • 2013 yılında yürülüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  • 2014 yılında yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

Görüldüğü üzere son kanun koyucu internet ve e-ticaret ile alakalı çok sayıda kanuni düzenleme getirmiştir. Kanun koyucunun, teknolojik gelişmelere göre mevzuatta güncelleme yapması ve yeni yasal düzenlemeler yapması yerinde ve gereklidir ancak getirilen yasal düzenlemelerin ihtiyaçları karşılamaktan öte gereksiz ayrıntılar ve detaylı düzenlemeler getirmesi faydadan ziyade zarara neden olacaktır. Nitekim girişim, yatırım ve ticaret özgür ve liberal ortamlarda gelişen ve büyüyen ekonomik faaliyetlerdir. Devletin, ekonomik faaliyete ilişkin bazı düzenlemeler getirmesi kuşkusuz gereklidir ancak ekonomik ve ticari faaliyetin mevzuata boğulması ve çok sayıda kurala bağlanması iş yapılabilirliği olumsuz etkilediği için bu tür ekonomik ve ticari faaliyetleri ister istemez yavaşlatacaktır.

Devletin, sitelerin tasarımından, alışverişin aşamalarına kadar çok sayıda gereksiz ayrıntılı düzenleme yapması yerine, ana hatlarıyla e-ticaretin sınırlarını çizmesi daha yerinde bir uygulama olacaktır. Aksi takdirde gereksiz kurallar manzumesi girişimci ve yatırımcılar üzerinde caydırıcı etki yapacaktır.

Av. İlker Atamer