671 Sayılı KHK’nin İnfaz Rejimine Etkisi

denetimli-serbestlik

671 Sayılı KHK, Mahkumlara Af mı Getiriyor?

671 Sayılı KHK, özü ve niteliği itibariyle bir af yasası olmasa da henüz cezalarının tamamını çekmemiş olan hükümlülerin belirli şartlarda salıverilmesi nedeniyle bu tür düzenlemeler kamuoyunda ve medyada “af” olarak nitelenmektedir.

16 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 20/A ve Geçici 6. maddeleri Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’nun denetimli serbestlik ve koşullu salıvermeye ilişkin hükümlerinde bir takım değişiklikler getirmiştir. Bu kapsamda yalnızca 01.07.2016 tarihinde kadar işlenmiş suçlarda geçerli olmak üzere denetimli serbestlikten yararlanmak için özetle koşullu salıverilmeye 1 yıl kalma şartı 2 yıla çıkartılmış ve koşullu salıverme için cezanın 3’te 2’sinin infaz olma şartı yarısının infaz olması şartına indirilmiştir.

Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıvermede Değişiklik

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A maddesinde yer alan aşağıdaki hükümde yer alan “1 yıl ve daha az” ibaresi “2 yıl ve daha az” olarak değiştirilmiş ve böylece koşullu salıverilmesine 2 yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlüler denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkabileceklerdir.

“Açık ceza infaz kurumunda cezasının son 6 ayını kesintisiz olarak geçiren veya çocuk eğitimevinde toplam cezasının 5’te 1’ini tamamlayan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hakimi tarafından karar verilebilir.”

Buna ek olarak Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun koşullu salıvermeye ilişkin aşağıda yer alan 107. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “3’te 2’sini” ibaresi “yarısını” olarak değiştirilmiştir.

“Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 24 yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının 3’te 2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.”

Ancak bu düzenlemelerden hükümlülerin tamamı yararlanmayacak olup aşağıda belirtilen suçlardan dolayı hüküm giyenler hariç tutulmuştur:

Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverme Düzenlemesinden Yaralanamayacak Olanlar

 • Kasten öldürme suçları (TCK madde 81, 82),
 • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları (TCK madde 86/3a ve 86/3b ve 87),
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK madde 102, 103, 104, 105),
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (TCK madde 188),
 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (TCK madde 302, 303, 304, 305, 306, 307 ve 308),
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (TCK madde 209, 310, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316),
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar (TCK madde 317, 318, 319, 320,321, 322, 323, 324, 325),
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (TCK madde 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 ve 339),
 • Terörle Mücadele Kanunu

kapsamına giren suçlar denetimli serbestlik düzenlemesinden hariç tutulmuş olup bu suçlardan hüküm giyenler ilgili düzenlemelerden yararlanamayacaktır.

Yukarıda er alan infaz kanunun değişikliklerin etkisiyle yaklaşık 38.000 hükümlünün cezaevinden tahliye olması beklenmektedir.

Av. İlker Atamer

5 comments

 1. 671 khk 86/3 a ve b 671 khk bu maddeler yok. sizce yorum bu olabilirmi bazı savcılıklarda 86 ve 87 uygulandı ve tahliye olanlar var bence direk sizin bunu yazmanız bir hukukçu olarak acele değilmi.aslında direk olarak hiç 86 a ve b yi karıştırmadan 86 ve 87 direk girmeyecek yazılması gerekmezmiydi.

 2. Madde 86 3 e den ceza alınıyor 87 agirlastirilmis sebep olarak zaten isleniyor . 87 tamamı ile yaralanamayacak mı

 3. bence suç ayrımı yapmaksızın bir indirim vermesi lazım. çünkü her suçtan mahsum olup yatanlar var bunu devletimizde çok iyi biliyor peki neden buna bir çare bulmuyor. mesela ben işlemediğim bir suçun cezasını çekiyorum açıktayım. günahtır onlara rağmen bir indirim istiyoruz

 4. ayrıca işlemediğim bir suçtan dolayı yuvam darma dağın oldu ailemin hepsi bir tARAFTA PERİŞAN DURUMDA. bunun vebalini kim üstlenecek, devlet büyüklerimizden af olmasada ceza indirimi bekliyoruz. saygılar

 5. Mahkeme salonunda ifade verirken saygi deger devlet büyüklerimiz neden acaba mahkumlari kütük ve semtleri ile yargılar varmi bunun bi cevabı. Ayrica birine bi ceza verirken bence bi bakilmasi lazim bu adam nekadar suredir suc islemiyo. Ben herseyden elimi cektim normal bi hayat yasamaya calisiyorum ama gecmisteki hatalarim pesimi birakmiyo. Bence bunun la alakali bi yasa kanun vb. Gibi biseyler getirip insanlari topluma kazandirmalari lazim.

Comments are closed.