araba cekici ceza

Çifte Trafik Cezasına Karşı Emsal Karar

Hatalı Park Nedeniyle Aracın Çekilmesi

Av. İlker Atamer’in Hürriyet Gazetesi’ne manşet olan hukuki başarasına konu olan trafik cezasına itiraz davasında aldığı emsal kararı benzer durumla karşılaşıp da yasal hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar için paylaşmak istiyoruz. İlgili mahkeme kararına gelmeden önce hatalı park ve yaptırımı konusuna değinmek yerinde olacaktır.

trafik davası

Hatalı Parkın Yaptırımı

İlker Atamer’in de vurguladığı gibi Türkiye’deki trafik mevzuatı hatalı park yapan araçlara uygulanacak yaptırım konusunda somut bir düzenleme içeriyor. Nitekim hatalı parkla ilgili Karayolları Trafik Kanunu madde 61 şu şekildedir: “Bu madde (park etme yasağı) hükümlerine uymayan sürücüler …. TL  para cezası ile cezalandırılırlar. Yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik zabıtasınca kaldırılabilir. Yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmiş olan araçların hangilerinin hangi şartlarda, kaldırılıp götürüleceği, götürülme sırasında zarara ve ziyana uğratılmaması için alınacak önlemler ile kaldırma ve götürme giderlerinin tahsili usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.”

Söz konusu kanun maddesinde sözü edilen Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 119. maddesi ise şu şekildedir:  “Yasaklanmış yerlerde ve hallerde parkedilen araçlardan aşağıda sayılan yerlerde parketmiş olanlar esas ve usullerine uyularak yetkililerce kaldırılır.

  • Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,
  • Geçiş yolları önünde ve üzerinde,
  • Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde,
  • Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durak levhalarına 15 metre mesafe içinde,
  • Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda ve üç veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir düzenleme veya işaretleme yapılmadıkça sağ şerit dışındaki şeritlerde,
  • Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde,
  • Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş-çıkışının yapıldığını belirten levhadan 15 metre mesafe içinde,
  • Kamunun faydalandığı yerlerin giriş çıkış kapılarının önünde ve her iki yönde 5 metre mesafe içinde,
  • Belirli kişilerin, kurum ve kuruluşların araçları için ayrılmış ve bir işaretle belirlenmiş park yerlerinde,

Parkedilmiş araçlar ile yukarıda sayılan yerler dışında kalan fakat belirgin şekilde trafik düzenini ve trafik güvenliğini etkilediği görülen ve sahibi bulunmayan ve yasak yerde olmasa bile genel güvenlik bakımından tehlike yarattığı anlaşılan araçlar trafik zabıtasınca, trafik zabıtasının görev almadığı veya bulunmadığı yerlerde genel zabıta tarafından kaldırılır.

Dikkat edileceği üzere, Yönetmelik, hangi hallerde hatalı park yapan aracın çekilebileceğini tek tek düzenlemiştir. Dolayısıyla eğer bir araç yukarıda sayılanlar dışında hatalı park yapmışsa hukuken çekilmesi mümkün değildir. Av. İlker Atamer’in dilekçesinde vurguladığı üzere trafik zabıtası yukarıda belirtilen haller dışında hatalı park yapan araç için yalnızca para cezası uygulayabilir ancak çektiremez. Fakat maalesef, trafik çekicileri ile otoparklar arasındaki rant ilişkisi nedeniyle adeta çekilen her araç için prim ödeniyormuşçasına, hatalı yapan her aracın keyfi şekilde çekilmesi yönetmeliğe aykırıdır. Aracın çekilmesini zorunlu kılan bir neden olup olmadığına bakılmaksızın keyfi şekilde araçlar çekilerek vatandaşın mağduriyetine yol açılmaktadır.

Küçük Araçlar Çekilirken Büyük Boy Taşıtların Çekilmemesi Adalete Aykırıdır

İlker Atamer’in bu konuda vurgulamak istediği bir başka husus ise hatalı park yapan araçlara uygulanan çekme yaptırımının aracın boyutuna göre değişiyor olmasıdır. Gerçekten hatalı park nedeniyle araç çekme uygulamasının yarattığı bir başka eşitsizlik ve adaletsizlik ise, küçük ve orta boy araçların çekilirken, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs gibi büyük boy araçların hatalı parka rağmen çekiciye yüklenememesi nedeniyle çekilmiyor olmasıdır. Eğer aracı çekmek bir yaptırım ise bu yaptırımın aracın boyutundan bağımsız olarak tüm araçlar için uygulanması gerekir. Ancak çekici araçlar taşıyamadığı için büyük boy araçların çekilmekten muaf olması da adalet hissini zedelemektedir.

Hatalı Parka Çifte Yaptırım Uygulanması

Hatalı park yapan bir aracın kanunda trafik zabıtasında çekilmesi öngörülen hallerden birine girip gitmediğine bakılmaksızın çekilmesi, tek bir hatalı eylemin iki müeyyide ile cezalandırılması gibi abes bir duruma yol açmaktadır. İlker Atamer’in de başına geldiği üzere hatalı park yapan araç sahibi zaten trafik cezası ödediği gibi buna bir de 2018 yılı itibariyle 92 TL çekici ücreti ve 10 TL otopark ücreti eklendiğinde vatandaş trafik cezasına ek olarak adeta yaptırım niteliğinde 102 TL daha bedel ödemek zorunda kalmaktadır.

Trafiği Aksatmayan Her Aracın Çekilmesi Mağduriyete Yol Açmaktadır

İstanbul gibi trafik yoğunluğunun fazla ancak otopark altyapısının yetersiz olduğu bir şehirde otopark imkanı bulamadığı için hatalı park yapan her vatandaşın aracının çekilmesi yalnızca vatandaşı çifte ceza ile karşı karşıya bırakmamakta ayrıca aracında acil ulaşması gereken bir eşyası olan vatandaşlar dahi vahim şekilde mağdur olmaktadır. Örneğin aracında önemli bir evrakı olan, süreli ve acil bir işin dökümanı bulunan, kritik kullanılması gereken bir ilacı bulunan, hatta cüzdanı veya telefonu araçta bulunan bir vatandaş aracı otoparka çekildiği için maddi zararın yanında daha başkaca zararlara uğrayabilmektedir. Nitekim aşağıdaki habere konu olan olayda da, İlker Atamer’in çekilen aracında evrak çantası ve kritik evraklar bulunuyordu.

Çifte Trafik Cezasına Karşı Hukuk Zaferi

İstanbul’daki otopark yetersizliği herkesin malumu olduğu bir konudur. Bazen 2-3 kat fazla otopark ücreti ödemeyi razı olduğunuz halde araç park edecek yer bulamadığınız durumlar olmaktadır. Nitekim de İlker Atamer de bir müvekkili ile yapacağı toplantı için Nişantaşı’nda bulunduğu sırada müsait otopark bulamadığı için aracını yol kenarına trafiği aksatmayacak şekilde park etti. Ancak trafiği aksatmadığı halde İlker Atamer’in aracı trafik çekicileri tarafından otoparka çekildi. İşle ilgili önemli evraklarına ulaşamaması bir yana, İlker Atamer bir de otoparka gidip aracı geri teslim almak için yarım saate yakın zaman kaybetmiştir.

“lker Atamer, 108 TL trafik para cezasının yanında çekici ve otopark ücreti için de 102 TL ödediği için hatalı park nedeniyle aracın çekilmesinin dışında 210 TL civarında maddi zararı oldu. Böylece aracının çekilmesi zaten başlı başına bir yaptırım olduğu halde İlker Atamer bir de maddi yaptırımla karşılaşmış oldu. Bu hukuka aykırı uygulama nedeniyle İlker Atamer’in Sulh Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz başvurusu neticesinde yargıç önemli ve emsal niteliğinde bir karar verdi.

Hatalı Park Yapan Aracın Çekilerek Ceza Uygulanması Çifte Yaptırımdır

Söz konusu mahkeme kararında, hatalı park yapan araca ceza kesildikten sonra bir de çekici ile otoparka çekilmesinin hatalı bir eylemin iki ayrı yaptırıma tabi tutulması anlamına geleceği vurgulandı ve cezanın iptaline hükmedildi. İlgili emsal karar ve Hürriyet Gazetesi’ne manşet olan haberin görüntüleri aşağıdadır.

 

avukat ilker atamerilker atamer

 

 

 

 

 

 

 

Benzer durumla karşılaşan vatanşlar süresi içinde trafik cezasına itiraz edebilir ve hatalı park eyleminin iki ayrı yaptırımı olmayacaını beyan ederek söz konusu kararı da emal bir karar olarak gösterebilirler.

İlker Atamer